หวงจุ้ยบ้านที่ดีควรมีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า

บ้านที่ดีควรมีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า

หวงจุ้ยบ้านที่ดี

บ้านที่ดีควรมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส แต่ละด้านเท่ากัน หรือไม่ก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะทำให้ร่ำรวยมั่งคั่งมีชื่อเสียงปรากฏ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

พื้นบ้านสูงกว่าพื้นในบริเวณบ้าน ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข

พื้นภายในบ้านต้องสูงกว่าพื้นบริเวณรอบนอก 3 ขั้นบันได จึงจะดี จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เงินทองหลั่งไหลเทมา

บ้านถูกน้ำท่วมขัง เป็นลักษณะที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคล อาภัพโชคลาภ

บ้านที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เป็นลักษณะที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคล อาภัพโชคลาภวาสนา สมาชิกภายในครอบครัวมักมีปัญหาอยู่เนืองๆ ดังนั้นพยายามแก้ไขมิให้น้ำท่วมบ้านจึงจะดีขึ้น

บันไดอยู่นอกบ้านกระทบกระเทือนต่อผู้อยู่อาศัย

บันไดอยู่นอกบ้าน ยกเว้นร้านค้าหรือสำนักงาน จะทำให้คนที่อยู่อาศัยกระจัดกระจายไปคนละทิศ ห่างเหินกันไปคนละทาง

บ้านที่ตั้งเฉียงกับถนนรูปตัว T ไม่ดี แต่ประตูบ้านช่วยได้

ภาพ (บ้านที่ตั้งเฉียงกับถนนรูปตัว T ไม่ดี แต่ประตูบ้านช่วยได้)
หากบ้านตั้งเฉียงกับถนนรูปตัว T ประตูทางเข้าจะต้องไม่ตรงกับถนนที่พุ่งมา เพื่อลดความรุนแรงในสิ่งที่ไม่ดี

Post a Comment

Your email is never published nor shared. You're allow to say what you want...

Canonical URL by SEO No Duplicate WordPress Plugin