ค่าช่างก่อผนัง ต่อตารางเมตร

เอาตามประสบการณ์ที่ทำมาเวลาคิดงานประมาณราคาผนังที่เราระบุลงในแบบว่า เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี จะแยกเป็น

-งานก่ออิฐมอญ จะครึ่งแผ่นหรือเต็มแผ่นก็ว่าไปคิดเป็นตารางเมตรที่ก่อ

-งานฉาบปูน(คิดเป็นตารางเมตรเหมือนกันบางผนังก็ฉาบ 2ด้านบางผนังก็ฉาบด้านเดียว จึงควรแยกออกจากงานก่อ)

-งานเสาเอ็น-ทับหลัง(คิดเป็นเมตร เช่นก่อผนังสูง3เมตรก็ต้องมีทับหลังครึ่งหนึ่งและคิดโดยรอบช่องเปิดประตู-หน้าต่าง

-งานทาสี

เอาราคางาน 4 อย่างแยกเป็นค่าของค่าแรง นะครับ

งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น                   ค่าของ 180-190 ค่าแรง 70-80

งานฉาบปูน (หนา1.5ซม.)               ค่าของ 60-70    ค่าแรง 70-80

เอ็น คส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.     ค่าของ 180-200 ค่าแรง 35-40

งานทาสี (แล้วแต่เกรดสี)                 ค่าของ 40-60    ค่าแรง 35-40

ก็ตกราวๆ 670-760 บาทต่อตารางเมตร  แต่ถ้าผนังนั้นฉาบปูน 2 ด้านแน่ๆก็บวกไปอีก 130-150 ถ้าทาสี 2ด้านบวกอีก 75-100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *