สร้างบ้านด้วยอิฐมวลเบา

การ ทำอิฐสำหรับก่อสร้างของไทยได้ทำกันมานานแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวในแถบชนบท ซึ่งมีขนาดเล็ก และอิฐที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นอิฐมอญ ต่อมาได้มีการตั้งโรงงานใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยมากขึ้น โดยอิฐที่ทำการผลิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ อิฐบล็อก อิฐเบาหรืออิฐมวลเบา อิฐโฟม อิฐแก้ว และกระจก

โดยเฉพาะการผลิตอิฐมวลเบาซึ่ง ถือเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดใหม่ที่ได้รับนิยมในปัจจุบัน ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติได้แก่ ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ปูนขาว ยิบซั่ม น้ำ และสารกระจายฟองอากาศส่วนผสมพิเศษในอัตราส่วนที่เป็นสูตรเฉพาะตัว

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างยุค ใหม่ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการนำไปใช้งานทุกด้าน โดยขนาดทั่วไปของอิฐมวลเบาที่ผลิตจะมีขนาดความหนาตั้งแต่ 7.5, 8, 9, 20-30 ซม. สูง 20,30 ซม. และยาว 60 ซม. สามารถเลื่อยตัดได้เหมือนไม้ ทนแรงกดได้ 30-80 กก.

โดยมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

– มีน้ำหนักเบา ด้วยเพราะภายในมีฟองอากาศมากถึงกว่า 75% ซึ่งฟองอากาศที่ว่านี้มีลักษณะเป็น closed cell ไม่ดูดซึมน้ำ (ดูดซึมน้ำน้อยกว่าอิฐมอญ 4 เท่า) จึงทำให้มีน้ำหนักเบา
– สามารถนำไปใช้สร้างบ้านได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประหยัดแรงงาน และลดต้นทุนในการดำเนินการก่อสร้างรวมทั้งสามารถช่วยประหยัดพลังงาน
– สามารถป้องกันความร้อนได้ดี ไม่สะสมความร้อน โดยมีค่าการต้านทานความร้อนดีกว่าคอนกรีตบล็อก 4 เท่า ดีกว่าอิฐมอญ 6-8 เท่า
– มีความคงทน  ไม่ติดไฟโดยสามารถทนไฟได้ถึง 1,100 องศา นาน 4 ชม. สามารถกันเสียงได้ดี และมีอายุการใช้งานนานกว่า 50 ปี
– มีอัตราการแตกร้าวหลังฉาบ น้อยกว่าก่ออิฐฉาบปูน เนื่องจากตัวบล็อกกับปูนฉาบมีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกัน

อย่างไรก็ดีอิฐมวลเบาก็ยังมีจุดด้อยอยู่โดยเฉพาะเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอิฐสำหรับการก่อสร้างประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ยังไม่ทนต่อความชื้น ทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย และยังต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญในการฉาบปูนให้เรียบร้อย เพราะหากไม่มีความรู้ที่เพียงพอแล้ว บ้านของเราอาจจะเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวทั้งหลัง

ดังนั้นการเลือกใช้อิฐมวลเบาในแต่ละครั้งจึง ควรศึกษารายละเอียด ความจำเป็น ตลอดจนพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน เพื่อที่จะได้สามารถเลือกอิฐได้อย่างเหมาะสมทั้งขนาดและจำนวนชิ้น เพื่อให้การก่อสร้างนั้นได้รับประสิทธิภาพสูงและประหยัดที่สุดนั่นเอง

ข้อดี ข้อเสียในการเลือกใช้งานอิฐมวลเบาทดแทนอิฐมอญ ไดยได้เปียบเทียบให้เห็นค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรของอิฐมวลเบา (ซึ่ง           ถูกกว่าอิฐมอญ) ระยะเวลาในการทำงานที่รวดเร็วกว่าอิฐมอญ 3 เท่า ความสามารถในการทนไฟได้สูงกว่า 2 เท่า ตลอดจนถึงการช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *