ตื่น ตื่น ตื่น

คิดแต่  เงิน  งาน  กาม  เกียรติ  อยู่นั่นแหละ

ชาติก่อนขาดทุน  ชาตินี้  ทำกำไรชีวิตให้ได้

ให้รีบปฏิบัติธรรมทุกวัน  ได้กำไร  พ้นทุกข์แน่นอน

บรรลุพระอรหันต์  ไปนิพพานได้  ทุกคน  ไม่ควรสงสัย

ได้รับแสงสว่างแท้   อิ่มบุญจริง   สุขยิ่งตลอดไป

ไม่มีใครมาเกิดและจะไม่เกิดเป็นใครอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *