ที่สุดของชีวิต

ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด ของชีวิต    คือ ตัวเราเอง

ความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของชีวิต    คือ การทะนงตน

ปัญญาอ่อนที่สุด ของชีวิต    คือ โกหก

หยั่งรู้ยากที่สุด ของชีวิต    คือ ใจคน

น่าเศร้าที่สุด ของชีวิต    คือ อิจฉาริษยา

ไร้ค่าที่สุด ของชีวิต    คือ ไม่ทำความดี

กุศโลบายที่ดีที่สุด ของชีวิต    คือ ความซื่อสัตย์

ประมาทที่สุด ของชีวิต    คือ คบเพื่อนชั่ว

มีค่ามากที่สุด ของชีวิต    คือ เวลา

น่าสงสารที่สุด ของชีวิต    คือ ดูถูกตัวเอง

น่านับถือยกย่องที่สุด ของชีวิต    คือ ความมานะหมั่นเพียร

ล้มละลายที่หนักที่สุด ของชีวิต    คือ สิ้นหวัง

ความร่ำรวยที่มั่งคั่งที่สุด ของชีวิต    คือ สุขภาพแข็งแรง

ความยากจนที่สุด ของชีวิต    คือไม่รู้จักพอ

ความรักที่มากที่สุด ของชีวิต    คือ รักตัวเอง

บาปกรรมที่ใหญ่หลวงที่สุด ของชีวิต    คือ ไม่กตัญญู

ความโง่เขลาที่สุด ของชีวิต    คือ ติดยาเสพติด

ความชั่วช้าต้อยต่ำที่สุด ของชีวิต    คือ เหยียดหยามผู้อื่น

ความผิดพลาดร้ายแรงที่สุด ของชีวิต    คือ เล่นการพนัน

ของขวัญที่ดีที่สุด ของชีวิต    คือ ให้อภัย

ความสุขที่มากที่สุด ของชีวิต    คือ การช่วยเหลือผู้อื่น

การยอมรับและนับถือมากที่สุด ของชีวิต    คือ ความก้าวหน้า

สุดท้าย ของชีวิต    คือ ความตาย

จะวุ่นวายกันไปทำไม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *