หนังสือ หยุดโรคร้าย ด้วยใจคุณ โดย อเล็กซานเดอร์-แคโรลีน ทอสคาร์

เห็นว่าดีเลยมาแนะนำเพื่อนๆ นะครับ ^^


พบกับการกลับมาอีกครั้งของปรมาจารย์แห่งศาสตร์ด้านพลังจิตที่ทั่วโลกรอคอย อเล็กซานเดอร์ ทอสคาร์ กับผลงานรักษา “กาย-ใจ”

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีเปิดตัวหนังสือ “หยุดโรคร้าย ด้วยใจคุณ” ผลงานล่าสุดของ อเล็กซานเดอร์ และแคโรลีน ทอสคาร์ ปรมาจารย์แห่งศาสตร์ด้านพลังจิตรักษาโรค ที่เคยสร้างปรากฏการณ์มีคนป่วยจากทุกโรคเข้ารับรักษาอย่างล้นหลามกว่า 700 คน เพียงวันเดียวในประเทศไทย

การกลับมาครั้งนี้ ทั้งสองได้มาพร้อมหนังสือที่จะบอกวิธีการค้นหาพลังจิตเพื่อพิชิตโรคร้ายด้วยใจตนเอง

จาก ผลงานหนังสือ “พลังจิตรักษาโรค” ที่เปิดตัวเมื่อปี 2552 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนของ อเล็กซานเดอร์ และ แคโรลีน ทอสคาร์ ด้วยการเข้าถึงพลังจิตของตัวเอง

ยิ่ง กว่านั้นยังสามารถใช้อานุภาพแห่งพลังจิต เยียวยารักษาเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกให้พ้นจากทุกข์ทรมานจากโรคภัยต่างๆ ได้ โดยวิธีการเชื่อมโยงพลังจิตของตัวเองสู่ผู้เข้ารับการรักษา ปรับความสมดุลร่างกายของผู้ป่วยให้เป็นปกติ และสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ความเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายและจิตใจผู้ป่วยสัมผัสได้ทันที ซึ่งเคล็ดลับการค้นหาพลังจิตที่มีอยู่ในตัวเอง คือ “ใจ”

“ใจ” เป็นศูนย์กลางในการส่งผ่านพลังจิตไปในส่วนที่ร่างกายบกพร่อง ประสานทุกส่วนของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ ทำให้จิตและความคิด สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและสมดุล ซึ่งนำมาสู่การมีสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอก

พร้อมเปิดเผยวิธีและแบบ ฝึกหัดสำหรับการดูแลสุขภาพให้ตนเองโดยไม่ต้องพึ่งหมอ ทั้งการควบคุมระบบหายใจของตนเอง ดวงตา กระดูกสันหลัง ระบบอวัยวะภายในลึกลงถึงชั้นเซลล์ ไปจนถึงการเจริญสติซึ่งเป็นบ่อเกิดของการสร้างสมดุลให้กับร่างกายอย่างแท้ จริง เพราะ ‘ใจ’ เราเท่านั้น ที่จะหยุดโรคร้ายทั้งมวลได้

“สุขภาพถือ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตที่สร้างสมดุลระหว่างร่างกายและจิต ใจของมนุษย์ เราควรสังเกตและรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ เพื่อดำรงสภาวะที่สมดุลของร่างกายนี้ไว้ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า สุขภาพ นั่นเอง โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า สุขภาพ ไว้ว่า “สภาวะที่มีความสุขนั้นต้องเกิดจากความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ไม่ใช่เพียงแค่ปราศจากโรคภัยหรืออาการเจ็บป่วยใดๆ เท่านั้น”

ยิ่ง ในมุมมองทางด้านจิตใจแล้วยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องให้ความสำคัญกับ จิต ที่คิดถึงแต่การมีสุขภาพดี แทนที่จะพะวงกับอาการเจ็บป่วยทั้งหลาย เพราะเมื่อจิตที่ไม่สงบสามารถก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายได้ฉันใด จิตที่เข้มแข็งก็สามารถก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นได้ฉันนั้น เรื่องของ จิตวิญญาณ เหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก

ผู้เขียนได้ กล่าวถึงความมหัศจรรย์ของลมหายใจว่า การหายใจด้วยสติขั้นสูงจะทำให้มีมุมมองชีวิตที่สุขสบายและส่งเสริมการมี สุขภาพดีในระยะเวลาอันสั้น

สำหรับการหายใจอย่างมีสติจำเป็นต้องมี กระดูกสันหลังที่แข็งแรงและตั้งตรงแต่ อีกมุมมอง หนึ่ง เมื่อหายใจอย่างเต็มที่กระดูกสันหลังจะผ่อนคลายและถูกกระตุ้นให้ขยายยาวขึ้น ซึ่งจะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังรับแรงน้อยลง กระดูกสันหลังจะทำหน้าที่เป็นผู้แบกรับพลังงานชีวิตได้อย่างเต็มที่

และ จากการหายใจเข้า ร่างกายจะได้รับพลังงานพื้นฐานในรูปของการหายใจ การหายใจออกจะปลดปล่อยความเครียดและสารพิษต่างๆ จากกายเรา ยิ่งเราหายใจออกได้สมบรูณ์ เพียงใดประสิทธิภาพในการชำระล้างและทำความสะอาดภายในร่างกายยิ่งดีขึ้นเท่า นั้น

“การมีสุขภาพดีอย่างแท้จริงต้องเกิดจากความสงบสุขของแก่นแท้ภาย ในตัวเรา ที่ซึ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งการบำบัดรักษา พลังที่เป็นไปตามกฎแห่งจิตวิญญาณ ขั้นตอนที่ถูกต้องจะช่วยการกระตุ้นพลังงานแห่งการบำบัดรักษาเพื่อให้มี ประสิทธิภาพในการมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง หลักการและแบบฝึกต่างๆ จะช่วยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้ค้นพบความหมายที่แท้จริงแห่งจิตวิญญาณและการมี สุขภาพดี ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและยังสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่น ได้อีกด้วย”อเล็กซานเดอร์ และแคโรลีน ทอสคาร์ กล่าว
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

หนังสือ หยุดโรคร้าย ด้วยใจคุณ

ที่มา http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,172132.msg2323987/topicseen.html#new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *