สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันนี

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อรวบรวมบทสัมภาษณ์ที่เพื่อนๆได้เจอมาจากการสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันนี

ถ้าจะให้ดี คุณควรไปถึงหน้าสถานฑูต เพื่อรอรับบัตรคิว ก่อนเจ็ดโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาเปิดทำการ ถ้าไปแล้วได้หมายเลขต้นๆ สัมภาษณ์คงไม่เกินเที่ยง แต่ถ้าไปสายอาจได้สัมภาษณ์หลังเที่ยง เจ้าหน้าที่ดุมากๆ(ขอเตือนนิดนึง) คำถามยอดฮิต มีใบรับรองโสดหรือเปล่า ถ้าเราขอวีซ่าไปเที่ยว แล้วตอบว่ามี เขาก็จะดักคอทันทีว่า แค่ไปเที่ยว ทำไมต้องมีใบรับรองโสดด้วยหล่ะ เอาไว้สัมผัสเองแล้วจะรู้ค่ะ ขอให้โชคดีนะค๊ะ

ไปเที่ยวเหรอคับ ถ้าวีซ่าท่องเที่ยว  ผมเสริมอีกนิดนึงคือเจ๊คนสัมภาษณ์หน้าหมวยๆ ตัวสูงๆ อารมณ์บูดมากๆ ทำหน้ายังกะ……  สัมภาษณ์แบบตะคอกแต่ไม่ต้องกลัวนะครับส่วนมากผ่านอยู่แล้ว ถ้าเอกสารครบ …….

……อย่างของผม เค้าจะบอกเลยนะครับว่าให้วีซ่าไปเที่ยวได้แค่ระยะเวลาช่วงปิดเทอมเท่านั้น (ผมขอไปเที่ยวเกินเวลาปิดเทอมไป 1 อาทิตย์เค้าก็ไม่ยอม  ให้กลับก่อนเปิดเทอม 1 วันซะงั้น  หะหะ

สรุป 2-3 วันครับ ก็ได้วีซ่าแล้ว  ถ้าไม่สะดวกไปรับวีซ่าก็ให้คนอื่นไปแทนได้  โดยเค้าจะมีบัตรให้ไปรับอ่ะ

….อีกนิด ผมแค้นมากๆ เค้าจะยึดโทรศัพท์ที่มีกล้องไว้ ไม่ให้เอาเข้าไปด้วยนะครับ (แต่ตอนกลับเค้าให้คืนนะ 55+)

เรื่องที่จอดรถ เลยสถานฑูตไปนิด จะมีอาคารประกันชีวิตอะไรซักอย่างเนี่ยล่ะ ค่าจอดรถไม่แพงมาก ยอมรับได้…..
………..ขอให้โชคดีครับ

เที่ยวด๊อย ให้สนุกนะครับ

เพิ่งไปรับวีซ่ามาเมื่อวันศุกร์นี้ค่ะ ลุ้นมาก…คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้ว…ขอไปสองอาทิตย์แต่ได้มา 17 วัน

สัมภาษณ์ ไม่มากค่ะ แต่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะ คำถามเกือบจะทุกคำถามรู้สึกว่าจะกรอกลงไปในแบบฟอร์มหมดแล้ว คิดในใจ (อ้าวแล้วทำไมไม่ดูแบบฟอร์มตูฟะ) อิอิ..แต่ไม่กล้าพูดค่ะเดี๋ยวอดเข้าประเทศเค้า 55++

วีซ่าที่ง่ายที่ สุดน่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ เยอรมันไม่มีวีซ่าคู่หมั้นค่ะ รู้จักกันทางเน็ตมาสองปีนี่เคยเจอกันยัง ถ้ายังน่าจะให้เค้ามาเมืองไทยก่อนนะคะ

ขอแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยนะครับ

เท่าที่ผมเคยทำวีซ่าเชงเก้นมา 3 ครั้ง แผนการท่องเที่ยว ไม่จำเป็นครับ  ผมไม่ได้ใช้เลย แต่ก็เตรียมไปนะ ผมทำเป็น Excel แล้วปริ๊นท์ไปด้วย  เค้าอาจจะถามเราเฉยๆว่าไปไหนบ้าง ยังไง เดินทางยังไง(ผมตอบว่าเครื่องบิน เค้าก็ขอดูใบจองตั๋วเครื่องบิน) พักที่ไหน แล้วก็ขอดูเอกสารที่พัก  ไม่เคยโดนสัมภาษณ์นอกจากถามนิดๆหน่อยๆ ที่ไม่น่าจะเรียกว่าสัมภาษณ์ได้

เคยมีอยู่ครั้งที่พักกับญาติที่ เยอรมัน ผมไปกับแฟนผม ก็ต้องระบุรายละเอียดทั้งสองคนลงไปในหนังสือเชิญจากเจ้าบ้านด้วย  การมี หนังสือรับรอง ผมว่าจำเป็นนะครับเพราะในนั้นจะระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขพาสปอร์ต และการรับรองว่าเป็นเจ้าบ้านผู้เชิญมาเลย ถ้าเราไม่มีเอกสารตัวนี้แล้วเค้าจะทราบได้อย่างไรว่าเราพักที่ไหนเพราะไม่มี เอกสารการจองโรงแรมไปยืนยันด้วย

การประกันสุขภาพระหว่างเดินทาง ไม่ต้องทำ ณ วันไปยื่นเรื่องทำวีซ่า แต่หลังจากที่เราทราบว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติจากสถานทูตแล้ว จึงค่อยไปทำและนำเอกสารไปยืนยันในวันรับเล่มครับ   ความรู้สึกส่วนตัวผมว่าสถานทูตเยอรมันเขี้ยวสุดในบรรดาที่เคยทำมา ซึ่งมี ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมันนี่แหละครับที่ผมว่าเข้มสุดแล้วใน 3 ประเทศนี้

จากประสบการณ์การขอวีซ่าเชงเก้นหลายรอบที่ผ่านมา  เอารายละเอียดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้จากเว็บอื่นมาบอกให้ทราบ

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า หากพาสปอร์ตเล่มเก่าเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา แคนาดาและอังกฤษ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อง่ายต่อการขออนุมัติ (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมีวีซ่าดังกล่าวข้างต้น จะต้องมายื่นวีซ่าด้วยตนเองที่สถานฑูต)
2. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 2 นิ้ว 5×3 cm.) ฉากหลังต้องเป็นสีขาว ควรถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่รูปขาวดำ
3. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป ท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดเวลา
4. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินอย่างสม่ำเสมอ และจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงว่ามีเงินพอเพียงที่จะใช้จ่ายในประเทศเยอรมันและมีเงินเพียงพอหลัง จากกลับมาสู่ประเทศไทย
5. สำเนาเอกสารทั้งหมดที่ยื่นต่อสถานฑูต อย่างละ 1 ฉบับ (สำเนาพาสปอร์ตเป็นหน้าคู่ที่มีรูปถ่าย)
6. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท) และมีผลในการคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น)
7. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเซ็นชื่อ
8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน เช่น ใบจองเที่ยวบินขาไป ขากลับ หรือขาเข้าและขาออกซึ่งบินต่อไปยังประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น ยังไม่ต้องออกตั๋ว แค่จองตั๋วแล้วนำเอกสารการจองไปยื่นเฉยๆ
9. ใบจองโรงแรม /ที่พัก หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน

ฉะนั้น ถ้าคุณไม่มีเอกสารเชิญโดยระบุชื่อคุณในนั้น ต้องใช้เอกสารการจองที่พักแน่นอนค่ะ แนะนำให้เรื่องจองโรงแรมกับทางเว็บที่ cancel ห้องพักได้ภายในเวลาก่อนเข้าพัก กี่วันๆก้อว่าไป

โดนส่วน ตัวจากการขอวีซ่าจากหลายสถานฑูต สถานฑูตเดนมาร์ก ค่อนข้างเขี้ยวนะค่ะ ยิ่งไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมแฟนด้วยแล้ว ยากมากๆๆๆ เวลาไปยื่นเอกสารก้อต้องจองคิวไปยื่นล่วงหน้านานเป็นเดือนๆ พอจองวันยื่นได้ คนที่เดินทางไปเดนมาร์กครั้งแรก เจ้าหน้าที่ถามคำถามแบบละเอียดยิบ ถามซอกแซกมากมาย แถมพาสปอร์ตทุกเล่มสำหรับคนไปครั้งแรก ยังต้องส่งไปอนุมัติที่เดนมาร์ก ฉะนั้นบางคนรอกันที 2-3 เดือน บางคน 3-4 เดือน อิอิ นอกจากพวกเคยไปมาแล้วหรือไปท่องเที่ยว อาจจะรอไม่นานมาก แต่สถานฑูตอื่นๆทั้งนอร์เวย์ และอื่นๆในเชงเก้น ที่เพื่อนๆ ไปยื่นมา ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 1-2 อาทิตย์ค่ะ

🙂 ถ้าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน มีงานการทำมั่นคงที่เมืองไทย มีเงินเพียงพอ เวลาสัมภาษณ์เค้าเห็นเจตนาว่าจะกลับมาเมืองไทยแน่นอน วีซ่าไม่มีปัญหามากหรอกค่ะ
อวยพรให้ได้วีซ่านะค่ะ  😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *