คุยกับใครแล้วลดเครียด

จากการประมวลคำแนะนำด้านสุขภาพจิตที่ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันบอกว่ามีบุคคล 4 กลุ่มที่เป็นเพื่อนคุยที่ดีได้ดังนี้ค่ะ

1. ครอบครัวของเรา เนื่องจากรู้จักตัวเราดีที่สุดและไม่ว่าจะพบเจอปัญหามาหนักแค่ไหนครอบครัวก็ยังอยู่ที่เดิมเพื่อรอคอยการกลับไปของเราเสมอ

2. เพื่อนสนิทซึ่งมักรู้จักตัวเราดีเช่นกันและกล้าที่จะบอกข้อดีข้อเสียของเราเพื่อให้เราปรับปรุงตัวและแก้ปัญหาให้ดีขึ้น

3. คนที่มีประสบการณ์หรือประสบปัญหาคล้ายๆกับเราเนื่องจากคนเหล่านี้จะเข้าใจความหนักหนาสาหัสของเราได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยประสบเรื่องแบบเดียวกันมา ( แต่ต้องไม่ซ้ำเติมกัน )

4. จิตแพทย์ เพราะมีความรู้เฉพาะด้านที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราอย่างเป็นระบบ

ขอขอบคุณบทความจาก ชีวจิต นิตยสารรายปักษ์ ปีที่ 12:16 ตุลาคม 2552

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *