ธาตุที่สมพงศ์และไม่สมพงศ์กัน

ธาตุน้ำกับธาตุน้ำ

เป็นคู่ที่ดีมาก จะมีความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนสุข

ธาตุไม้กับธาตุไม้

เป็นคู่ดีปานกลาง จะมีความสุขและทุกข์คละเคล้ากันไป

ธาตุไฟกับธาตุไฟ

เป็นคู่วิวาท มักมีเรื่องระหองระแหงทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ

ธาตุเหล็กกับธาตุเหล็ก

เป็นคู่ที่ดีมาก จะอยู่เย็นเป็นสุขมีฐานะมั่นคงครอบครัวอบอุ่น

ธาตุดินกับธาตุไฟ

เป็นคู่ที่ดีมาก จะอยู่กันอย่างมีความสุขฐานะมั่นคง

ธาตุดินกับธาตุเหล็ก

เป็นคู่ที่ดี จะมีความสุขสบายมีลูกหลานครอบครัวอบอุ่น

ธาตุดินกับธาตุไม้

เป็นคู่ที่ดี จะอยู่ด้วยกันยั่งยืนมีลูกหลานฐานะมั่นคง

ธาตุน้ำกับธาตุไฟ

เป็นคู่ดีปานกลาง รุ่งเรืองดีแต่มักมีปากเสียงกัน ทุกข์สุขคละเคล้ากันไป

ธาตุไฟกับธาตุไม้น้ำ

เป็นคู่ไม่ค่อยดีนัก จะมีปากเสียงข้อขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกัน

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *