ผ่าเต้านมแบบใหม่แขนไม่บวม

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบใหม่ด้วยวิธีผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล ( Sentinel Lymph Node Dissection ) เป็นการผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยการกระจายของมะเร็งมายังบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แบบเดิมเช่น อาการแขนบวม ชาใต้ท้องแขนภาวะหัวไหล่ติดจากการต้องค้างสายระบายน้ำเหลืองนานๆรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและลดเวลาพักฟื้นได้ด้วยปัจจุบันการผ่าตัดแบบใหม่นี้พร้อมใช้รักษากับผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคต่างๆรวม 8 จังหวัด คือ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฏร์ธานี และสงขลา ส่วนในกรุงเทพ ติดต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ขอขอบคุณบทความจาก HEALTH CUISINE นิตยสารรายเดือนปีที่ 9 ฉับบที่ 105 ตุลาคม 2552

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *