เดือนคู่ที่ถูกโฉลกของชาย-หญิง

เดือนเกิดชาย-หญิง อิทธิพลที่ได้รับ

เืดือนสี่  กับเดือนแปด เป็นมิตรต่อกัน

เืดือนหก  กับเดือนสิบสอง  เป็นมิตรต่อกัน

เืดือนเจ็ด กับเดือนเก้า เป็นมิตรต่อกัน

เืดือนสิบ กับเดือนสิบเอ็ด เป็นมิตรต่อกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *