3 เคล็ดลับป้องกันหูตึงขณะใช้รถไฟฟ้า

ใครที่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้าบ่อยๆฟังทางนี้ จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยชมรมหรี่เสี่ยงกรุงเทพ พบว่ามีเสียงดังถึง 85 เดซิเบล นับว่าเป็นอันตรายต่อหูมากและหากได้ยินเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานก็มีสิทธิ์หูดับชั่วคราวหรือหูตึงได้ แพทย์หญิงสุจิตรา ประสานสุข ที่ปรึกษาอาวุธโส ศูนย์โสตประสาทและการได้ยินกรุงเทพ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้แนะนำข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้รถไฟฟ้าดังนี้ค่ะ

. ใช้หูฟังหรือฟองน้ำอุดหู การเสียบหูฟังโดยไม่เปิดเพลงและใช้ฟองน้ำสำหรับอุดหู จะช่วยลดเสียงดังจากภายนอกลงประมาณ 20 เดซิเบล

. หลีกเลี่ยงการฟังเพลง เพราะเมื่อฟังเพลงในบริเวณที่มีเสียงดังจะต้องเปิดจากเครื่องเล่นเพลงชนิดพกพาให้ดังกว่าเสียงภายนอกโดยไม่รู้ตัว ทำให้เสียงเข้าไปทำปฏิกิริยากับประสาทการได้ยินมากขึ้น

. ไม่ควรอยู่บริเวณสถานีเป็นเวลานาน เนื่องจากการได้ยินเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้รู้สึกชินกับเสียงและประสาทการได้ยินจะค่อยๆเสื่อมโดยไม่รู้ตัว รู้จักใช้อย่างฉลาด รถไฟฟ้าย่อมไม่พาอาการหูตึงมาหาค่ะ

ขอขอบคุณบทความจาก ชีวจิต นิตยสารรายปักษ์ ปีที่ 12:1 ตุลาคม 2553

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *