4 ประโยชน์ที่ทุกคนควรฟัง

การสื่อสารกับคนอื่นมีบทบาทไม่น้อยในชีวิตการทำงานทุกวันนี้ว่ากันว่ามากถึง 70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว หากด้วยชีวิตเร่งรีบงานเร่งร้อนแบบที่เรียกกันว่า too busy culture จึงทำให้การสื่อสารเกิดภาวะที่เรียกว่าขาดๆเกินๆคือฟังน้อย พูดมาก ก่อความเข้าใจผิดกันเนืองๆทำให้เกิดอาการปวดศีรษะปวดใจ ชีวจิตจึงมีประโยชน์ของการฟังมาบอกเพื่อย้ำว่าเราควรเป็นผู้ฟังที่ดี

1. ความเงียบคือนาทีทอง ฉะนั้นจงอย่าด่วนพูดผู้ฟังที่ดีควรให้เวลาอีกฝ่ายคิดหรือแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เราพูดไปแล้ว บทความหนึ่งในวารสาร British Journal of Nursing บอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนางพยาบาลและคนไข้ดีขึ้น เพราะเธอนั่งเฝ้าคนไข้เงียบๆ

2. คุณค่าของความเงียบ มีการศึกษาวิจัยยืนยันว่าการสนทนาที่มีคุณภาพนั้นควรมีช่วงที่ปราศจากคำพูดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะผู้ฟังที่ดีมักชอบสบตาสังเกตท่าทางของผู้พูด ฟังด้วยท่าทีสบายๆและเปิดใจรับฟัง

3. ช่วยให้ผู้พูดกล้าเปิดอก ผู้ฟังที่ดีมักไม่จบการสนทนาด้วยประโยคประเภท นั่นก็ดีแล้วซึ่งทำให้การสนทนาต้องยุติตรงกันข้ามผู้ฟังที่ดีมักถามต่อว่า แล้วเธอรู้สึกอย่างไร หรือเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อ

4. ป้องกันความเข้าใจผิด เพราะผู้ฟังที่ดีมักถามย้ำว่า เธอหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหม หรือ ที่ฉันได้ยินอย่างนี้ถูุกต้องหรือเปล่า ซึ่งช่วยตรวจสอบว่าสารที่ผู้พูดสื่อถึงผู้ฟังนั้นถูกต้องดีแล้ว เมื่อรู้ประโยชน์มหาศาลของการฟังแล้วจึงควรใจเย็นลง พูดน้อยลง ฟังมากขึ้น เพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ดีต่อการทำงานและดีต่อสุขภาพกายใจ

ขอขอบคุณบทความจาก ชีวจิต นิตยสารรายปักษ์ ปีที่ 12:16 ตุลาคม 2552

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *