ทำบุญแบบไหนได้ลูกดีมาเกิด

พ่อแม่หลายๆท่านคงปราถนาที่จะให้ลูกที่มีบุญมาเกิดกับครอบครัวของเรา แต่เราจะต้องทำอย่างถึงจะได้เด็กที่มีบุญสูงๆมาเกิดกับเราล่ะ มันไม่ยากเลย แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิด บาทความข้างล่างนี้จะช่วยนำพาให้คุณได้พบกับผู้ที่มีบุญมาเกิดค่ะ

การมีลูกที่ดี  ย่อมเป็นยอดแห่งความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน แต่การที่พ่อแม่จะเพียงตั้งความปรารถนา บนบาน หรือขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้สำเร็จสมประสงค์นั้นย่อมไม่มีทางสำเร็จได้ แต่อาจจะสำเร็จได้ด้วยการทำเหตุให้สมบูรณ์จริง ๆ นั่นก็คือ ทั้งพ่อและแม่ จะต้องตั้งอยู่ในความดีเสมอต้นเสมอปลาย และจะต้องไม่ก่อเวรกรรมกับคนหรือสัตว์อื่น ๆ ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมไว้ในอดีตด้วยมิฉะนั้นคู่เวรมันก็อาจจะแอบแฝงมาใน รูปของลูกเพื่อตามมาล้างผลาญหรือมาล้างแค้นเพื่อให้หมดเวรกันไปก็ได้ ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีเรื่องราวอยู่มากมายที่ลูกเกิดมาเพื่อล้างผลาญพ่อแม่ พอล้างผลาญเสร็จ กล่าวคือพ่อแม่พินาศหรือวิบัติแล้วเขาก็ตายหรือจากไป

             จากคตินี้ ใครที่มีลูกล้างลูกผลาญ ก็จงสังวรไว้ให้มาก อย่าไปต่อเวรกรรมกับเขาเพิ่มขึ้นอีกเลย จงพยายามเอาความดีเข้าต่อ ในไม่ช้าเวรกรรมต่าง ๆ ก็ย่อมจะระงับหรือหมดไปเอง

             สำหรับพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกดี ๆ มาเกิด ก็คงทำได้ไม่ยากนัก แต่จะต้องใช้เวลานานหน่อย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ควรเว้นจากบาปหรืออกุศลกรรมทุกชนิด และจะต้องทำในระยะยาวหรือทำจนตลอดชีวิตเมื่อเราไม่ทำบาปกรรม เราก็ย่อยจะไม่มีเวรกับใคร เมือเราไปแต่งงานและมีลูก เราก็ไม่มีลูกเวรมาเกิด ข้อนี้มันค่อนข้างจะทำยาก แต่ถ้าเราทำได้ มันจะปลอดจากเวรได้แน่นอน

2. เมื่อคิดจะแต่งงานควรเลือกแต่งกับคนที่ใจบุญสุนทาน รังเกียจบาป ประกอบแต่การบุญอยู่เสมอ ซึ่งในข้อนี้ก็ย่อมจะหายากอีก เพราะคนที่สนใจในการบุญการกุศล เขาก็ย่อมจะไม่สนใจในการแต่งงาน ถ้าหาคนที่ใจบุญมาก ๆ ไม่ได้ก็ควรจะหาที่ใจบาปน้อย ๆ หน่อยก็ยังดี

ลูกมีบุญ

ลูกมีบุญ

3. เมื่อเริ่มแต่งงานกันแล้ว ทั้งผัวและเมียอย่าได้กระทำบาปกรรมอีกเป็นอันขาด ช่วงที่แต่งงานกันแล้วนี่แหละ นับว่าเป็นช่วงที่สำคัญมาก ลูกที่ดีหรือชั่วเขาจะมาหาที่เกิด เขาก็จะเลือกพ่อและแม่ที่จะมาเกิดนั้น ให้ตรงกับนิสัยและกรรมของเขาด้วย
กล่าวคือ ถ้าเขามีบาปมาก เขาก็จะเลือกมาเกิดกับคนที่มีบาปมาก ถ้ามีบุญมาก เขาก็จะเลือกมาเกิดกับคนที่มีบุญมาก โดยมีอดีตกรรมที่เขาทำไว้แล้วเป็นแรงผลักดัน ตัวเขาเองจริง ๆ นั้นเขาก็ไม่อาจจะเลือกได้ และไม่รู้ตัวด้วย

             ที่สำคัญทั้งพ่อและแม่ที่เขาจะมาเกิด ก็จะต้องมีความสัมพันธุ์เกี่ยวข้องกับเขาด้วย คือถ้าพ่อแม่ดีก็จะดึงเอาลูกดี ๆ มาเกิด ถ้าพ่อแม่เป็นคนชั่ว มันก็จะดึงเอาลูกชั่วมาเกิด คนในสมัยก่อน พอเมียมีท้องผู้ใหญ่เขาก็มักจะให้รักษาศีล ๕ ให้หมั่นทำบุญกุศล เพื่อลูกที่มาเกิดจะได้เป็นคนดี หรือว่าคนดีจะมาเกิด แต่ผู้เขียนเห็นว่ามันออกจะช้าไปแล้วละต๋อย เพราะลูกมันมาเกิดเสียก่อนแล้ว เราจะเลือกได้อย่างไร?
ถ้าจะให้เจ๋งจริง ๆ พ่อและแม่ก็จะต้องเริ่มรักษาศีลและทำบุญมาตั้งแต่ลูกยังไม่มาเกิด หรือตั้งแต่เมียยังไม่ตั้งท้อง หรือเมื่อประจำเดือนยังไม่ขาด นั่นแหละมันจึงจะทันกาล รับรองว่าจะต้องได้ลูกดีแน่ ๆ

แต่ทั้งนี้ทั้งผัวและเมีย ก็จะต้องไม่ทำบาปกรรมไว้ก่อนหน้านั้นด้วย มิฉะนั้นเวรหรืออกุศลกรรมเก่ามันอาจมาเป็นตัวแปร ให้ลูกเวรหรือลูกเลวมาเกิดก็ได้ ทั้งที่พ่อแม่ได้เริ่มทำความดีเมื่อแรกแต่งงานกันมาก็ตาม
แต่จะอย่างไรก็ตามเถอะ แม้ว่าเราจะมาทำความดีเอาเมื่อตอนแม่ตั้งครรภ์แล้ว ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ทำเสียเลย เพราะความดีก็ย่อมจะเป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ถึงแม้จะระงับเวรในอดีตไม่ได้ แต่การทำดีของแม่ในขณะตั้งท้อง ก็ย่อมจะช่วยให้ผลแห่งเวรกรรมเบาบางลง และลูกก็ย่อมจะมีส่วนดีด้วย การทำความดีจึงเป็นสิ่งที่ผัวเมีย หรือพ่อแม่ควรให้ความสนใจ และควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะนอกจากจะช่วยบรรเทาเวรกรรมในอนาคตแล้ว ยังช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของพ่อและแม่ในปัจจุบันดีขึ้นอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ การที่เราจะให้ลูกที่ดีมาเกิดก็ตามการจะเลี้ยงลูกให้ดีก็ตาม ล้วนแต่จะต้องทำเหตุไว้ก่อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หรือในขณะที่ลูกยังไม่มาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่เสียด้วยซ้ำไป ดังนั้น การที่คนเราจะแต่งงานหรือไม่? การได้อยู่เป็นโสดก็ตาม แต่งงานแล้วมีลูกหรือไม่มี? มีลูกดีหรือลูกชั่ว? มีลูกปกติหรือลูกพิการ? มีลูกแล้วพ่อแม่มีความสุขหรือทุกข์? ยากจนหรือร่ำรวย? ล้วนเป็นมาตรวัดกุศลและอกุศลวิบาก (กรรมเก่า) ของเราทั้งสิ้น

อ้างอิงจากหนังสือ เลี้ยงลูกถูกธรรม
ผู้เขียน : ธรรมรักษา
หน้า79-84

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *