ปีเกิดที่ซาฮะกันจะรุ่งเรืองมากๆถึง3รุ่นจริงหรือ

ครอบครัวไหนที่ พ่อ แม่ ลูก ปีเกิดซาฮะกันพอดีจะทำให้รุ่งเรืองถึงสามรุ่นจริงหรือ พ่อแม่ลูกที่ชะตาเกิดมาฮะกันจะเกลื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีจริงหรือ ครอบครัวไหนที่มีลูกเกิดมาแล้วชงกับพ่อแม่จะทำให้เป็นเด้กที่เลี้ยงยากจริงหรือ เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลัก ซาฮะ ฮะ ชง เข้าไว้เป็นหน้าเดียวเพื่อสะดวกแก่เพื่อนๆ ที่คิดจะมีบุตรนะค่ะ เป็นหลักการง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรมากมาย แล้วท้ายที่สุดนี้เราหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากหน้านี้ไม่มากก้น้อยนะค่ะ

แนวคิดพื้นฐานเรื่องธาตุของจีน

ถือว่าธาตุทั้งหมดมีห้าธาตุ คือ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ โดยธาตุดินจะเป็นธาตุที่ส่งเสริมธาตุทอง ธาตุทองส่งเสริมธาตุน้ำ ธาตุน้ำส่งเสริมธาตุไม้ ธาตุไม้ส่งเสริมธาตุไฟ

ตรงข้ามก็คือพิฆาต หรือธาตุที่ขัดแย้งกัน คือทองพิฆาตไม้ ไม้พิฆาตดิน ดินพิฆาตน้ำ น้ำพิฆาตไฟ ไฟพิฆาตทอง

12 นักษัตร ครองธาตุต่างๆทั้ง 5 ธาตุ ดังนี้

ชวด (ธาตุน้ำ) ฉลู (ธาตุดิน) ขาล (ธาตุไม้) เถาะ (ธาตุไม้) มะโรง(ธาตุดิน) มะเส็ง(ธาตุไฟ) มะเมีย(ธาตุไฟ) มะแม(ธาตุดิน) วอก(ธาตุทอง) ระกา(ธาตุทอง) จอ(ธาตุดิน) กุน(ธาตุน้ำ)

นักษัตรที่ชงกัน (เป็นศัตรูกัน)

ปีเกิดชงกัน

ปีเกิดชงกัน

 นักษัตรที่ฮะกัน (สมพงษ์กัน)

ปีเกิดที่ฮะกัน

ปีเกิดที่ฮะกัน

หมายถึงการรวมกัน 2 ธาตุแล้วจะเปลี่ยนจากธาตุเดิม กลายเป็นธาตุใหม่ ถ้าให้คุณหมายถึงการรวมกันแล้วดี แต่ถ้าให้โทษหมายถึงการรวมกันแล้วไม่ดี
ชวด ฮะกับ ฉลู รวมกันแล้วเป็นธาตุดิน
ขาล ฮะกับ กุน รวมกันแล้วเป็นธาตุไม้
เถาะ ฮะกับ จอ รวมกันเป็นธาตุไฟ
มะโรง ฮะกับ ระกา รวมกันเป็นธาตุทอง
มะเส็ง ฮะกับ วอก รวมกันเป็นธาตุน้ำ
มะเมีย ฮะกับ มะแม รวมกันเป็นธาตุไฟ

12 นักษัตร เป็นซาฮะ (สามประสาน)

ปีเกิดที่ซาฮะกัน

ปีเกิดที่ซาฮะกัน

การฮะเป็นซาฮะ (สามประสาน) เป็นการรวมพลังกัน หลายหลักด้วยกันจึงมีพลังงานมาก ถ้าให้คุณก็จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆที่ทำรวมกันหลายคน ทำกันเป็นหมู่คณะหรือองค์กร แต่ถ้าให้โทษก็จะเกิดโทษอย่างร้ายแรง

ชวด มะโรง วอก ไตรภาคี (ซาฮะ) รวมกันเป็นธาตุน้ำใหญ่
ฉลู มะเส็ง ระกา ไตรภาคี (ซาฮะ) รวมกันเป็นธาตุทองใหญ่
ขาล มะเมีย จอ ไตรภาคี (ซาฮะ) รวมกันเป็นธาตุไฟใหญ่
เถาะ มะแม กุน ไตรภาคี (ซาฮะ) รวมกันเป็นธาตุไม้ใหญ่

12 นักษัตร เป็นซาหวย (สามประสาน) ซาหวย ใหญ่กว่า ซาฮะ

การฮะเป็นซาหวย (สามประสาน) ป็นการรวมพลังกัน หลายหลักด้วยกันจึงมีพลังงานมาก ใหญ่กว่าซาฮะ เช่น ซาฮะเป็นธาตุน้ำหมายถึงทะเล แต่ซาหวยถือว่าเป็นมหาสมุทร ถ้าให้คุณก็จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆ ที่ทำรวมกันหลายคน ทำกันเป็นหมู่๕ณะหรือองค์กร แต่ถ้าให้โทษก็จะเกิดโทษอย่างร้ายแรงมาก
กุน ชวด ฉลู ไตรภาคี (ซาหวย) รวมกันเป็นธาตุน้ำใหญ่

ขาล เถาะ มะโรง ไตรภาคี (ซาหวย) รวมกันเป็นธาตุไม้ใหญ่
มะเส็ง มะเมีย มะแม ไตรภาคี (ซาหวย) รวมกันเป็นธาตุทองใหญ่
วอก ระกา จอ ตรภาคี (ซาหวย) รวมกันเป็นธาตุทองใหญ่
การดูปีเกิดก็ดูตามนักษัตรดังกล่าวนั้นได้ ก็พอจะทราบได้ว่าปีนักษัตรใดส่งเสริมหรือพิฆาตกันอย่างไร

 ในส่วนของหลักเดือนเกิด มีเกณฑ์นับดังนี้

เดือนขาล วันที่ 5 ก.พ.-5 มี.ค. (วันขึ้นปีใหม่ปฏิทินจีน) เดือนเถาะ วันที่ 6 มี.ค.- 5 เม.ย.
เดือนมะโรง วันที่ 6 เม.ย.- 5 พ.ค. เดือนมะเส็ง วันที่ 6 พ.ค.- 5 มิ.ย.
เดือนมะเมีย วันที่ 6 มิ.ย. – 7 ก.ค. เดือนมะแม วันที่ 8 ก.ค.- 7 ส.ค.
เดือนวอก วันที่ 8 ส.ค.- 7 ก.ย. เดือนระกา วันที่ 8 ก.ย. – 8 ต.ค.
เดือนจอ วันที่ 9 ต.ค. – 7 พ.ย. เดือนกุน วันที่ 7 พ.ย. – 7 ธ.ค.
เดือนชวด วันที่ 8 ธ.ค. – 5 ม.ค. เดือนฉลู วันที่ 6 ม.ค. – 4 ก.พ.

เดือนเกิดที่สมพงษ์กัน (ฮะกัน)

เดือนชวด วันที่ 8 ธ.ค. – 5 ม.ค. สมพงษ์กับ เดือนฉลู วันที่ 6 ม.ค. – 4 ก.พ.
เดือนขาล วันที่ 5 ก.พ.-5 มี.ค. สมพงษ์กับ เดือนกุน วันที่ 7 พ.ย. – 7 ธ.ค.
เดือนเถาะ วันที่ 6 มี.ค.- 5 เม.ย. สมพงษ์กับ เดือนจอ วันที่ 9 ต.ค.- 7 พ.ย.
เดือนมะโรง วันที่ 6 เม.ย.- 5 พ.ค. สมพงษ์กับ เดือนระกา วันที่ 8 ก.ย. – 8 ต.ค.
เดือนมะเส็ง วันที่ 6 พ.ค.- 5 มิ.ย. สมพงษ์กับ เดือนวอก วันที่ 8 ส.ค.- 7 ก.ย.
เดือนมะเมีย วันที่ 6 มิ.ย. – 7 ก.ค. สมพงษ์กับ เดือนมะแม วันที่ 8 ก.ค.- 7 ส.ค.

หลักเดือนเกิดที่ชงกัน (เป็นศัตรูกัน)

เดือนชวด วันที่ 8 ธ.ค. – 5 ม.ค. ชงกับ เดือนมะเมีย วันที่ 6 มิ.ย. – 7 ก.ค.
เดือนฉลู วันที่ 6 ม.ค. – 4 ก.พ. ชงกับ เดือนมะแม วันที่ 8 ก.ค.- 7 ส.ค.
เดือนขาล วันที่ 5 ก.พ.-5 มี.ค. ชงกับ เดือนวอก วันที่ 8 ส.ค.- 7 ก.ย.
เดือนเถาะ วันที่ 6 มี.ค.- 5 เม.ย. ชงกับ เดือนระกา วันที่ 8 ก.ย. – 8 ต.ค.
เดือนมะโรง วันที่ 6 เม.ย.- 5 พ.ค. ชงกับ เดือนจอ วันที่ 9 ต.ค.- 7 พ.ย.
เดือนมะเส็ง วันที่ 6 พ.ค.- 5 มิ.ย. ชงกับ เดือนกุน วันที่ 7 พ.ย. – 7 ธ.ค.

 นักษัตรเวลาเกิด

หลักเวลาที่สมพงษ์กัน
เวลาชวด 23.00-00.59 น. สมพงษ์กับ เวลามะเมีย 11.00-12.59 น.
เวลาฉลู 01.00-02.59 น. สมพงษ์กับ เวลามะแม 13.00-14.59 น.
เวลาขาล 03.00-04.59 น. สมพงษ์กับ เวลาวอก 15.00-16.59 น.
เวลาเถาะ 05.00-06.59 น. สมพงษ์กับ เวลาระกา 17.00-18.59 น.
เวลามะโรง 07.00-08.59 น. สมพงษ์กับ เวลาจอ 19.00-20.59 น.
เวลามะเส็ง 09.00-10.59 น. สมพงษ์กับ เวลากุน 21.00-22.59 น.

ถ้าดูดวงตนเองก็ให้ดูตามหลักเกณฑ์นักษัตรข้างต้น
ผลการทำนายพื้นฐานมีอยู่ว่า

ถ้าปีจรชงปีเกิด ถ้าให้โทษจะส่งผลร้ายกับญาติผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเดินทางไกล มีเคราะห์ อุบัติเหตุ
ถ้าให้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัย

ปีจรฮะปีเกิด ถ้าให้โทษหมายถึงมีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ถ้าให้คุณจะได้อสังหาริมทรัพย์
ถ้าให้โทษจะสูญเสียอสังหาริมทรัพย์

ปีจรชงปีเกิด ถ้าให้โทษ พ่อแม่มีภัย ฮวงจุ้ยที่ทำงานให้โทษ ถ้าให้คุณจะได้เลื่อนตำแหน่ง

ปีจรฮะเดือนเกิด ถ้าให้โทษ หมายถึงมีเคราะห์เพราะเพื่อนร่วมงาน
ถ้าให้คุณ หมายถึงจะมีโชคจากเพื่อนร่วมงาน

ปีจรชงวันเกิด ถ้าให้โทษคู่ครองจะมีภัย ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยมีปัญหา ถ้าให้คุณจะโยกย้ายที่อยู่อาศัย

ปีรฮะวันเกิด ถ้าให้โทษจะผิดหวังความรัก ถ้าให้คุณจะสมหวังความรัก

ปีจรชงวันเกิด ถ้าให้โทษลูกหลาน บริวารมีภัย ถ้าให้คุณลูกหลานจะมีการเดินทางโยกย้าย

ปีจรฮะเวลาเกิด ถ้าให้โทษอาภัพลูกหลาน ถ้าให้คุณได้ลูกหลาน

อีกอย่างหนึ่งคือ ราศีล่างพิฆาตกันเขาเรียกว่า “ชง” แต่ถ้าราศีบนชนปะทะกันเขาเรียกว่า “ขัก”
“ขัก” ปีเกิด หมายถึงจะมีการเดินทางไกลในปีนั้น ถ้าให้คุณจะประสบความสำเร็จ ให้โทษจะมีอุบัติเหตุจากการเดินทาง อย่างในปี 2553 ที่จะถึงนี้ เป็นปีที่ขักกับทุกคนที่เกิดในปีที่ลงท้ายด้วยเลข 7

ปีจรราศีบน ฮะปีเกิดราศีบน หมายถึงจะมีการทำกิจกรรมการศึกษาเล่าเรียน ต่างประเทศร่วมกับบุคคลอื่น ให้คุณจะสมหวัง ให้โทษ ผิดหวัง
ปี 2553 จะฮะกับทุกคนที่เกิดในปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วยเลข 8

ดวงจีนราศีล่างชนปะทะกันเขาเรียกว่าชง แต่ถ้าเป็นราศีบนชนปะทะกันเขาเรียกว่า “ขัก”
ปีจรราศีบนขักกับเดือนเกิดราศีบน หมายถึงจะมีการเดินทาง ให้คุณจะมีโชค ให้โทษจะมีเคราะห์หรือมีอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หลักการดูคู่สมพงษ์ ชง-ฮะ

1. ดูที่หลักปีเกิดของตนเองเทียบกับหลักปีเกิดของผู้ที่ต้องการจะดู (ฝ่ายตรงข้าม)
2. ดูที่หลักเดือนเกิดของตนเองเทียบกับหลักเดือนเกิดของผู้ที่ต้องการจะดู
3. ดูที่หลักวันเกิดของตนเองเทียบกับหลักวันเกิดของผู้ที่ต้องการจะดู
4. ดูที่หลักเวลาเกิดของตนเองเทียบกับหลักเวลาเกิดของผู้ที่ต้องการจะดู
ถ้าฮะกัน (สมพงษ์กัน) แต่ถ้าชงกัน (ไม่สมพงษ์กัน)

 ความหมายของแต่ละหลัก (ปี เดือน วัน เวลาเกิด)

1. หลักปีหมายถึงพ่อแม่ และผู้ใหญ่ ถ้าฮะกันแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเข้ากันได้ แต่ถ้าชงกันแสดงว่าพ่อแม่ของเรากับฝ่ายตรงข้ามไม่สมพงษ์กัน
2. หลักเดือนเกิดหมายถึงอาชีพการงาน ถ้าฮะกันแสดงว่าสมพงษ์กัน แต่ถ้าชงกันแสดงว่าไม่สมพงษ์กัน
3. หลักวันเกิดหมายถึงคู่ครอง ที่อยู่อาศัย ถ้าฮะกันแสดงว่าสมพงษ์กัน แต่ถ้าชงกันแสดงว่าไม่ค่อยสมพงษ์กัน (ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน)
4. หลักเวลาเกิดหมายถึงลูกหลานบริวาร ถ้าฮะกันแสดงว่ามีลูกง่าย แต้ถ้าชงกันแสดงว่าไม่สมพงษ์กับลูก

ลองเทียบดูนะว่าดวงของคุณจะเข้าข่ายชง ฮะ หรือขัก อย่างไรบ้าง ขอให้โชคดีทุกคน

ที่มา ตำราโหรามหาเวทย์

<——————————————————————————————->

ศาสตร์โหงวเฮ้งกับงาน HR เคล็ด (ไม่) ลับ ความสำเร็จเจ้าสัว ซี.พี.

เป็นที่โจษจันกันมานานว่า กลุ่ม ซี.พี.ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ นั้น ให้ความสำคัญกับศาสตร์เรื่องโหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานมากเป็น อันดับต้นๆ ธุรกิจขององค์กรแห่งนี้จึงเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะทีมงานคุณภาพขององค์กรแห่งนี้ไม่ใช่แค่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ แต่บุคลิกลักษณะยังเหมาะกับตำแหน่งงานอย่างลงตัว ทำให้องค์กรแห่งนี้มีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะก้าวไปทางไหนความสำเร็จก็รออยู่ข้างหน้า

วันนี้ต้องยอมรับว่า แม้ทุกคนจะรับรู้ว่าศาสตร์ในเรื่องโหงวเฮ้งนั้นมีพลัง และมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ แต่ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ก็ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่ กลุ่มเท่านั้น การเปิดการบรรยายพิเศษของ “อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์” ที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในหัวข้อ “โหงวเฮ้งกับงาน HR ศาสตร์แห่งการ คัดเลือกบุคลากร” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆ นี้จึงเป็นเสมือนการเปิดประตูให้คนได้เข้าใจศาสตร์เรื่องโหงวเฮ้งลึกซึ้ง มากขึ้น

ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจขาลง การคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเสริมความแกร่งขององค์กรดูจะเป็น เรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กร เรื่องนี้จึงอยู่ในความสนใจของคนในสังคมเป็นอย่างมาก

“สิ่งสำคัญในการเลือกบุคลากรคือชะตาชีวิต เหมาะสมจะเริ่มต้นงานรึเปล่า เวลาคนมาสมัครงานอาจารย์จะถามวันเดือนปีเกิดโดยอาศัยหลักฮะ (เสริม สร้าง เกื้อกูล เพิ่มพูน) หลักชง (ทำลาย บั่นทอน ขัดแย้ง) เป็นตัวกำหนด

ปีที่ผ่านมา 2551 ใครปีชวด ปีมะเมีย ปีเถาะ ปีระกา ปีที่แล้ว 4 ปีนี้ชงเปรียบเหมือนชีวิตเดินอยู่บนทางขรุขระ บางคนชงปะทะแรงๆ

คำว่า ปะทะแรงๆ คือ ปีจะชง เดือนจะชง วันจะชง เพราะฉะนั้นหลักในการเลือกคนต้องอาศัยดวงชะตา เพราะว่าดวงชะตานั้นเปรียบเหมือนเส้นทาง ช่วงจังหวะการเปลี่ยนแปลง การงาน การเริ่มต้นนั้นเป็นช่วงที่ดี เหมือนทางที่ราบเรียบ เขามาอยู่กับเรา ดวงเขาดี เราก็ดีด้วยนั้นเป็นหลักหนึ่งในการเลือก

ไม่เพียงเท่านั้นยังจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดของเขามาเทียบกับคนที่เขาจะอยู่ ด้วย ตัวอย่างคุณปิยะวัฒน์ เกิด 3 มิถุนายน 2496 เดือนมะเส็ง เราเห็นคนมาสมัครงาน เราจะทำรายงานตรงถึงคุณปิยะวัฒน์ มะเส็งต้องฮะกับอะไร วอก ระกา ฉลู เอาปีที่ประสานเลือกส่งไปให้คุณปิยะวัฒน์ ต้องเลือกก่อนว่าต้องปีที่สัมพันธ์กับนาย คนจีนแบ่งออกเป็น หลักฮะ หลักซาฮะ หลักซาคา แล้วก็หลักชง”

“อาจารย์ธวัชพงศ์” เปิดฉากอธิบายถึงความสำเร็จของชีวิตคนที่มีความสัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิด และขยายความในเรื่องหลักฮะต่อไปว่าหมายถึง การประสานกันของสรรพสิ่ง 6 ประการซึ่งก่อให้เกิดการเสริมสร้าง เกื้อกูล เพิ่มพูน ดังนี้

– ประสานกับดวงจันทร์ (อิม) – ประสานกับดวงดาว

– ประสานกับดวงอาทิตย์ (เอี้ยง) – ประสานกันระหว่างครอบครัว

– ประสานกับภูตผีปีศาจ – ประสานกับพลังแห่งที่ดิน (ตี่เล้ง)

ปีเกิดที่ “ฮะกัน” คือ

ปีชวดกับปีฉลู

ปีขาลกับปีกุน

ปีเถาะกับปีจอ

ปีมะโรงกับระกา

ปีมะเมียกับมะแม

ปีมะเส็งกับปีวอก

“ยกตัวอย่างเช่น คนที่ฮะกันไปไหนด้วยกันก็จะช่วยสร้างเสริม เกื้อกูลให้กันและกัน หรือใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็เลือกคนที่ฮะกับเรา แต่ถ้าคนแต่งงานไปแล้วถือว่าซื้อขาดกันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนดวงได้ แต่ถ้าใครแต่งไปแล้วไม่ใช่กลับไปเลิกกับสามีภรรยา คือ คนที่แต่งงานกันต้องมีบุญเก่ารวมกัน ไม่ใช่แค่บุญอย่างเดียว กรรมด้วย เวรด้วย

มันร่วมกันถึงจะแต่งงานกันได้งั้นเราไม่มีโอกาสแต่งงานกันหรอก”

หลักซาฮะ “อาจารย์ธวัชพงศ์” ชี้ว่า ปีเกิดที่ “ซาฮะกัน” ประกอบด้วย

* ชวด-มะโรง-วอก

* ขาล-มะเมีย-จอ

* เถาะ-มะแม-กุน

* มะเส็ง-ระกา-ฉลู

“ยกตัวอย่างเช่น พ่อปีชวด แม่ปีมะโรง ลูกปีวอก ในครอบครัวใดครบ 3 ซาฮะก็จะรุ่งเรืองได้ถึง 3 ชั่วคน คือ รุ่นท่าน ท่านจะได้รับเลย รุ่นลูกของท่าน จนถึงรุ่นหลานของท่าน ส่วนรุ่นต่อไปจะดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของรุ่นหลาน แต่มีข้อแม้ห้ามมีลูกปีอื่นมาชง 1 ใน 3 ปีนี้ เช่น พ่อปีขาล แม่ปีมะเมีย ลูกปีจอ และมีลูกอีกเป็นปีกุนไม่เป็นอะไร เพราะฮะกันกับขาล แต่มีลูกเป็นปีวอก วอกมาชงกับขาล ซาฮะจะแตกไม่มีพลัง จึงได้เกิดพิธีกรรมยกลูกบุญธรรมเกิดขึ้น เรียกว่ายกลูกบุญธรรมอะไรแบบนี้ หรือเวลาเราจะเลือกลูกน้อง คนงาน เอาเข้าหลักฮะไม่ได้ก็เอาซาฮะกับเราก็ได้”

หลักซาคาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักสามขา “อาจารย์ธวัชพงศ์” บอกว่าสำคัญไม่แพ้หลักอื่นๆ หมายความว่า ถ้าบิดา มารดา และบุตรเกิดปีเดียวกันทั้ง 3 คน ครอบครัวนั้นจะมีความรุ่งเรืองได้ เช่น ชวด (หนู) 3 ตัว ขาล (เสือ) 3 ตัว ยกเว้นปีระกาปีเดียวที่คนในครอบครัวไม่ควรเกิดปีนี้ทั้ง 3 คน เพราะจะเกิดความขัดแย้งกันเอง ถ้าจะให้รุ่งเรืองต้องเป็นเลขคู่ เช่น ระกา (ไก่) 2 ตัว ระกา (ไก่) 4 ตัว

“หลักซาคาปีเดียวกัน พ่อกุน แม่กุน ลูกกุน รุ่งเรือง ร่ำรวยมากๆ มะโรง 3 ตัว ขาล 3 ตัวยิ่งใหญ่มากๆ ยกเว้นอย่างหนึ่งว่า ระกา 3 ตัว ห้ามอยู่ในครอบครัวเดียวกัน พ่อระกา แม่ระกา ลูกระกา 1 ใน 3 จะขี้โรค ล้มป่วยอย่างไม่มีเหตุผล”

มาถึงหลักชง “อาจารย์ธวัชพงศ์” แปลด้วยภาษาง่ายๆ ว่า คือการทำลาย การบั่นทอน ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้กับคนที่เกิดปีชงกัน

ปีเกิดที่ชงกันตามศาสตร์ของอาจารย์ธวัชพงศ์ คือ

* ชวด-มะเมีย

* ฉลู-มะแม

* ขาล-วอก

* เถาะ-ระกา

* มะโรง-จอ

* มะเส็ง-กุน

ปีเกิดที่ฮะกันชงกัน

ปีเกิดที่ฮะกันชงกัน

“อาจารย์จะทำโน้ตไว้ข้างๆ พอคนมา สมัครงานแล้วดวงผู้บริหารเราต้องรู้ เพราะต้องเอาวันเดือนปีเกิดผู้บริหารเป็นตัวตั้ง ผู้บริหารคนนี้เกิดวันเดือนปีเกิดอะไรจะได้เลือกคนที่เหมาะสมส่งไปให้ได้ อาจารย์ต้องบอกไว้ก่อน

รายหนึ่งที่อาจารย์เคยเป็นที่ปรึกษา วันแรกๆ ที่อาจารย์เข้าไปเป็นที่ปรึกษา อาจารย์จะเข้าไปอาทิตย์ละครั้ง ภรรยา ที่ปรึกษาเกิดปีมะเมีย เขาถามอาจารย์ว่า “อาจารย์พูดถึงหลักฮะ หลักชงแล้วหนูชงกับปีอะไร”

อาจารย์ก็ตอบไปว่า “น้องชงกับปีชวดนะ”

พูดแค่นี้ก็คุยเรื่องงานอะไรกันต่อและเขาก็บินไปต่างประเทศ อาทิตย์ถัดมาอาจารย์ก็เข้าไปและเขาก็กลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็เข้าตรงมา คุยกับอาจารย์

“อาจารย์หนูมีข่าวดีมาบอก คนปีชวดในโรงงานไม่เหลือแล้ว”

ไล่ออกหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร อาจารย์ตกใจและก็เสียใจที่ไม่ได้บอกให้เขาเข้าใจ คนที่ชงกับเราแค่ไม่เจอกับเราโดยตรงถือว่าใช้ได้ ถ้ามีคนคั่น ลูกน้องคนนี้ ชงเรา หาคนคั่นสักคนถือว่าโอเค ไม่จำเป็นต้องไล่ออกทั้งแผนก คนเหล่านั้นมีลูก มีครอบครัว จะเป็นบาป บางคนชงกันรักกันมากก็มี อย่างการเลือกคู่คนที่เป็นสามี ภรรยากันดวงจะต้องปีเกิดกับเดือนเกิดประสานกันถึงจะดีที่สุด ถึงจะเป็นคู่กัน ปีเกิด เดือนเกิดไม่สัมพันธ์กันเลยในที่สุดครอบครัวจะเกิดความขัดแย้งกัน แต่มีข้อแม้ว่าได้ลูกมาฮะพ่อ แม่ก็พออยู่ได้” “อาจารย์ธวัชพงศ์” เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานที่สะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์ในเรื่องโหงวเฮ้งนั้น มีรายละเอียดที่ต้องฟังก่อนปฏิบัติมากมาย

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีเรื่องของเดือน นักษัตร

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม จะอยู่เดือนขาล

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 มีนาคม- 4 เมษายน จะอยู่เดือนเถาะ

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 เมษายน- 4 พฤษภาคม จะอยู่เดือนมะโรง

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน จะอยู่เดือนมะเส็ง

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 มิถุนายน- 4 กรกฎาคม จะอยู่เดือนมะเมีย

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม จะอยู่เดือนมะแม

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 สิงหาคม- 4 กันยายน จะอยู่เดือนวอก

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 กันยายน- 4 ตุลาคม จะอยู่เดือนระกา

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายน จะอยู่เดือนจอ

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม จะอยู่เดือนกุน

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม- 4 มกราคม จะอยู่เดือนชวด

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ จะอยู่เดือนฉลู

“เราจะเลือกลูกน้องต้องสัมพันธ์กับ เรา โดยเฉพาะปีเกิดสำคัญเป็นลำดับแรก ถ้าเดือนเกิดเขาสัมพันธ์กับเรา จะไขว้มาฮะกับเรา จะไขว้มาฮะเดือนเรา อย่างใด อย่างหนึ่ง เขาจะเกื้อกูลเราด้านการงาน เพื่อนเราที่รักกับเราเดือนเกิดจะต้องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็นเพื่อนรักที่ช่วยเหลือ กันอย่างจริงจัง แต่ถ้าสัมพันธ์กันโดยการ ชง มันจะมีอะไรที่ไม่ปกติ ในสามีภรรยา จะไม่มีลูกเลยหรือมีลูกแค่เพศเดียว คนเดียว”

นักษัตรประจำเดือนเกิด

นักษัตรประจำเดือนเกิด

“อาจารย์ธวัชพงศ์” บอกว่า ทุกอย่างมีความหมายที่แตกต่างกันทั้งปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิด

ปีเกิด หมายถึง สุขภาพ ร่างกาย ความแข็งแรง

เดือนเกิด หมายถึง อาชีพการงาน ความสำเร็จในการงาน

วันเกิด หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชะตากับครอบครัว

เวลาเกิด หมายถึง ความรัก ความสมหวังในรัก

“หลายคนคิดว่าตอนนี้ปีฉลูแล้ว ไม่ใช่ตอนนี้ยังอยู่ในปีชวดอยู่ และสิ้นสุดปีชวดนั้นไม่ใช่ตรุษจีน แต่ตรุษจีนมันภาษาชาวบ้าน ตามโหราศาสตร์จะเปลี่ยนจากปีชวดเป็นฉลู วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เที่ยงคืน 45 นาที ถ้าเกิดเปลี่ยนปีใครที่ชงก็จะพ้น ใครที่ไม่ชงก็เตรียมชง ฉลู มะแม จอ มะโรง 4 ปีนี้จะชง และตัวที่ชงแรงๆ คือ มะแม 100 เปอร์เซ็นต์ ฉลู 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจอกับมะโรง 25 25 เล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องไปสนใจ ท่านที่จะไปหาซินแซ ไปหาหมอดูว่า ปีนี้ผมจะเปลี่ยนดีไหม ปีนี้หนูจะเริ่มธุรกิจดีไหม เขาดูจากตรงนี้เป็นตัววัด ปีชง เดือนชง เริ่มอะไรไม่ได้ อยู่ตรงไหนกอดเก้าอี้เอาไว้ให้แน่นๆ”

“การเปลี่ยนแปลงในปีชงหรือเดือนชงนั้น อย่าลืมเดือนเกิดเราก็เป็นนักษัตร ถ้านักษัตรเราเป็นเดือนฉลู เราเกิดเดือนมกราคมหลังวันที่ 5 ปีหน้าปีฉลู เดือนเกิดเราเป็นฉลู เท่ากับเราชง ฉะนั้นเดือนเกิดเราชง เดือนเกิดคือการงานอาชีพ การเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่ดี อยู่นิ่งๆ ดีที่สุด ปีไหนชง ใครมาชวนลงทุนทำอะไรบอกไปเลยว่าไม่ทำ แต่ละเดือนที่หมุนเวียนเข้ามาอย่างวันนี้วันที่ 22 มกราคม เรารู้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนฉลู ใครที่เกิดเดือนกรกฎาคมจะเกิดความวุ่นวายใจในเรื่องการงาน เพราะเดือนนี้ชงกับเดือนเกิด ใครมาชวนทำอะไรใหม่ๆ ในเดือนนี้ไม่ทำ นั่นคือหลัก ท่านใช้หลักพวกนี้ในการเลือกสรรหรือใช้บริหารงาน HR บวกกับสิ่งที่ท่านรู้ ท่านจะคัดคนได้ดีทีเดียว”

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บนี้ค่ะ

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/10/K8492923/K8492923.html

http://www.baannatura.com/th/fengshui/content/detail/189.html

3 thoughts on “ปีเกิดที่ซาฮะกันจะรุ่งเรืองมากๆถึง3รุ่นจริงหรือ

 1. ปอ

  รบกวนถามค่ะ
  หากพ่อชวด แม่เถาะ ลูกมะโรง จะวางแผนให้มีลูกอีกคนเป็นวอก
  จะได้หลัก ชวด มะโรง วอก เป็น ซาฮะไหมคะ เพราะมีแค่ พ่อ ลูก ลูก
  แล้วถ้าสมมุติว่า พ่อเสียชีวิตไว หรือพ่อแต่งงานมีครอบครัวใหม่
  จะยังเป็นซาฮะ ครอบครัวจะยังรุ่งเรืองอยู่ไหม

 2. Prang

  พ่อ จอ + แม่ กุล ลูกควรเกิดปีนักษัตรอะไร ถึงจะเกื้อหนุน ไม่ขัดกับพ่อแม่ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 3. Cherry

  สอบถามค่ะ แม่ปีมะโรง พ่อปีเถาะลูกควรเกิดปีอะไรดีค่ะ วางแผนมี 2คน ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *